PROJEKT ANORGAN​

Proběhl systematický vývoj řady nových anorganických materiálů (označení ANORGAN „X“) obsahujících efektivní elementy pro stínění pronikavé radiace (ionizujícího záření). Byla zvládnuta laboratorní příprava vzorků, designování jejich struktur včetně výroby vhodných forem pro zabezpečení experimentálních měření, postupy přípravy dat pro modelování, teoretické výpočty stínících vlastností vzorků a základní metodiky experimentů a technologií čtvrtvýroby. Podařilo se nalézt a ověřit základní vhodné kombinace anorganických prvků a jejich optimální kombinace pro přípravu stínících prvků s vysoce užitnými hodnotami  koeficientů stínění.

Produkty z ANORGANu jsou dobře technologicky zpracovatelné, základní fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálů jsou dány zejména jejich určením (aplikacemi).

Materiály ANORGAN jsou orientovány na využití v oborech jaderné energetiky, zdravotnictví, v IZS, v obranných a bezpečnostních systémech států i u soukromých subjektů a dále všude tam, kde je potřeba odstínit pronikavou radiaci.

Anorganický charakter materiálů garantuje jejich nehořlavost a zajišťuje jejich teplotní stabilitu v rozsahu 300 – 1200 °C v závislosti na typu materiálu. Nově vyvinuté materiály ANORGAN jsou ekologické, lze je likvidovat jako běžný komunální odpad, nedegradující v radiačním prostředí, s měrnou hmotností v rozmezí 1 – 3,8 kg/dm3, s dobrou optimalizací mechanických vlastností při dané polovrstvě materiálu.

Vývoj programové řady stínících materiálů zahrnuje produkty pro stínění ionizačního záření moderační a absorpční vrstvou nebo jejich různými kombinacemi k dosažení optimálních hodnot stínění, jak neutronového, tak sekundárního gama záření. Ověřováno je řešení  stínění  gama záření pro spektrum vyskytující se v praxi jaderné energetiky a vysoké neutronové toky jaderných zdrojů nové generace.

Projekt ANORGAN zahájený v roce 2014

Ve spolupráci s vědeckými pracovišti AV ČR, ČVUT a CVŘež jsme vyvinuli zcela původní anorganické materiály stínící ionizující záření. 

Materiály jsou vytvářeny na bázi geopolymerních matric s vhodnými příměsemi množství a typů jader chemických prvků zajišťujících požadované stínící funkce pro definované zdroje ionizující záření.

KANCELÁŘ

Beranových 65, 199 00 Letňany