EKOBETON​

Byl zahájen systematický vývoj řady nových typů eko-betonů a maltových směsí na bázi pojivových systémů, kterými se snažíme nahradit portlandské cementy, jejichž produkce je v současné době jeden z nejvýznamnějších zdrojů skleníkových plynů. Využívá se odpadních ale i kvalifikovaných surovin s různými obsahy vodou extrahovatelných podílů. Dosahuje se různých úrovních pevností. Při vhodných kombinacích surovin lze připravit materiály žáropevné a žárovzdorné i zdravotně nezávadné.

Základní série vzorků vykazují možnosti 50%-80% snížení CO2 při výrobě materiálů srovnatelných s klasickými konstrukčními betony a nulové emise pro pevnostně méně náročné materiály

Produkty z těchto materiálů lze použít pro náhradu betonů u běžných stavebních konstrukcí i jako prvky městského mobiliáře, zahrad a parků, sloupky a patníky, zábradlí, mobilní a parkovací zábrany nebo odhlučňovací stěny.

BETONEXT

Změna životního prostředí vlivem nárůstu skleníkových plynů zaměřila naší pozornost na vývoj nových stavebních materiálů v projektu BETONEXT.

Představuje vývoj zcela původních ekologických stavebních materiálů připomínající technologickou dovednost starověku a zhodnocující nejnovější poznatky vlastností přírodních a druhotných surovin speciálními technologiemi umožňující výrazné snížení emisí CO2 při zachování obvyklých projekčních parametrů.

KANCELÁŘ

Beranových 65, 199 00 Letňany