EKOBETON​

Byl zahájen systematický vývoj řady nových typů eko-betonů a maltových směsí na bázi pojivových systémů, kterými se snažíme nahradit portlandské cementy, jejichž produkce je v současné době jeden z nejvýznamnějších zdrojů skleníkových plynů. Využívá se odpadních ale i kvalifikovaných surovin s různými obsahy vodou extrahovatelných podílů. Dosahuje se různých úrovních pevností. Při vhodných kombinacích surovin lze připravit materiály žáropevné a žárovzdorné i zdravotně nezávadné.

Základní série vzorků vykazují možnosti 50%-80% snížení CO2 při výrobě materiálů srovnatelných s klasickými konstrukčními betony a nulové emise pro pevnostně méně náročné materiály

Produkty z těchto materiálů lze použít pro náhradu betonů u běžných stavebních konstrukcí i jako prvky městského mobiliáře, zahrad a parků, sloupky a patníky, zábradlí, mobilní a parkovací zábrany nebo odhlučňovací stěny.

BETONEXT

Změna životního prostředí vlivem nárůstu skleníkových plynů zaměřila naší pozornost na vývoj nových stavebních materiálů v projektu BETONEXT.

Představuje vývoj zcela původních ekologických stavebních materiálů připomínající technologickou dovednost starověku a zhodnocující nejnovější poznatky vlastností přírodních a druhotných surovin speciálními technologiemi umožňující výrazné snížení emisí CO2 při zachování obvyklých projekčních parametrů.

BETONEXT Production

Projekt Cihla

Praktické výsledky ve vývoji nových stavebních materiálů z projektu BETONEXT nám umožňují dále rozvíjet nové ověřené know how vývojovým projektem startupu BETONEXT Production s.r.o. Předmětem řešení je využití odpadní cihelné stavební drti (CSD), její recyklace, procesy aktivací vhodnými alkalickými odpady a její následné navrácení zpět mezi stavební materiály bez tepelného zpracování. Cílem je vývoj recyklovaného stavebního prvku s obsahem cca 65% CSD a s minimálním použitím kvalifikovaných surovin v objemu do 10%.

Kvalifikované odhady potvrzují výrazné úspory energetické náročnosti technologií s pozitivními dopady na snižování emisí CO2Projekt je zaměřen na 3 druhy CSD s různou úrovní čistoty a granulace. Úspěšné řešení tohoto projektu přinese další inovační technologii do procesu recyklace stavebních materiálů a jejich využití ve stavební praxi, Projekt byl v roce 2023 úspěšně obhájen v soutěži o podporu inovací programu INKUBACE agentury CZECH INVEST.

KANCELÁŘ

Beranových 65, 199 00 Letňany